Bruggen slaan en samen werken vanuit de levensbeschouwingen op school

Op 28 januari zat Vlaams Minister van Onderwijs & Vorming, mevrouw Hilde Crevits, samen aan tafel met de onderwijskoepels van het officieel onderwijs en het GO! en de verantwoordelijken voor de erkende levensbeschouwelijke vakken, om de wederzijdse engagementsverklaring te ondertekenen voor een versterking van de interlevensbeschouwelijke dialoog op school.

De samenwerking tussen de erkende levensbeschouwingen binnen de school kent reeds een lange voorgeschiedenis, van concrete projectmatige inhoudelijke samenwerking (sinds 2009), het opstellen van gezamenlijke competenties (ILC) ingeschreven in de leerplannen LBV (sinds eind 2012) tot met de intensifiëring van de samenwerking met de koepels van het officieel onderwijs en het net van het GO! (eind 2015).IMG_1105-ok

Met dit aangegane engagement tot een versterkte structurele samenwerking rond de ILC’s, tussen de leerkrachten LBV en (mogelijk) leerkrachten van andere leergebieden en algemene vakken, kan nu optimaler worden ingezet op het nastreven van Leergebied-overschrijdende Eindtermen rond samenwerken (in het Basis onderwijs) en Vakoverschrijdende Eindtermen op het vlak van relationele ontwikkeling en samenleving (in het Secundair onderwijs).

Dit alles met het oog op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes in relatie tot andere levensbeschouwingen, rekening houdend met de specifieke schoolcontext, het pedagogisch project van de betrokken koepel/het net en vanuit een wederzijds respect voor alle participanten aan het onderwijsgebeuren op school.

Foto journaal

Bekijk hier de verslaggeving in het VRT-journaal (correctie : voor de ILC’s worden 6 lestijden – en mogelijk meer – per schooljaar voorzien).