Levensbeschouwing op school: Het grote debat

Levensbeschouwelijk onderwijs laat niemand onberoerd. Zoveel is te merken aan de reacties en tussenkomsten die volgen op de media-aandacht voor het vak LEF als alternatief op de bestaande levensbeschouwelijke vakken.

Ook politici zijn vatbaar voor de emoties en meningen die oplaaien n.a.v. het debat over de levensbeschouwing op school. Binnen de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement werd de minister van Onderwijs, mevrouw Hilde Crevits, reeds uitgebreid gevraagd naar haar standpunt in het debat. De minister ziet evenwel nog een toekomst weggelegd voor de levensbeschouwelijke vakken en voelt minder voor een verplicht veralgemeend levensbeschouwelijke vak.

LEF – een voorstel van Prof. dr. Patrick Loobuyck – zou op basis van een objectief-wetenschappelijke methode, een wezenlijk kwalitatief verschil moeten brengen in de kennisinhouden die we onze jeugd meegeven over de bestaande levensbeschouwingen (religies) en verder een antwoord moeten bieden op het versplinterd en gebrekkig aanbod van ethiek en filosofie in het onderwijscurriculum van de officiële scholen. Er wordt in de context van LEF verwezen naar buitenlandse voorbeelden van religieuze studies (studies over religie), toegepast in het onderwijs. We stellen verder vast dat het vrijzinnig humanisme in de voorbeelden een marginale vermelding krijgt. Is daarmee het hele verhaal verteld?

Naast het kennisaanbod over religies en levensbeschouwingen wil het GO! meer inzetten op haar opvoedkundig project met als baseline ‘samen leren samen leven’. Daarbij dienen de leraren levensbeschouwelijke vakken meer te worden betrokken. En dat laatste is een goede zaak. De levensbeschouwelijke vakken zijn immers geen alleenstaande reservaten. Zij bieden juist een voornaam oefenterrein en een gepaste ontmoetingsplaats om in een respectvolle dialoog, al lerend te leren, samen te leven in een open diverse samenleving. Samen-leven in seculiere multi-levensbeschouwelijke samenleving vereist het gevoel en de wetenschap dat het hebben van een eigen levensbeschouwing gegarandeerd en geaccepteerd wordt in de samenleving.

Het grote debat over levensbeschouwing op school

Iedereen die zich betrokken weet met het vak NCZ zouden wij dan ook van harte willen uitnodigen voor het grote debat dat H-VV binnenkort organiseert op 1 maart 2016 aan de stadscampus van Universiteit Antwerpen (klik hier voor het volledige programma). Vanuit H-VV werd het initiatief genomen om ook de minder gehoorde stemmen te laten horen vanuit de betrokken levensbeschouwingen. Daarom worden aan de paneltafel dit keer ook Eddy Borms, inspecteur coördinator NCZ, Ahmed Azzouz, inspecteur-adviseur Islamitische godsdienst en Jürgen Mettepenningen voor de katholieke godsdienst, uitgenodigd om hun bijdrage aan het debat te kunnen leveren.

Oproep getuigenissen NCZ

Wie mee met ons NCZ te waardevol acht om niet achter te blijven in het debat over de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, mag die avond zeker niet ontbreken en/of kan altijd gehoord geven aan de oproep naar getuigenissen van het vak NCZ.
Schrijf jouw persoonlijke getuigenis over het vak niet-confessionele zedenleer neer: Wat is jouw mening over de inhoud van het vak NCZ? Wat zijn jouw ervaringen? Hoe ging het er in het verleden aan toe tijdens zo’n les? Wat komt er vandaag aan bod? Hoe ervaar jij het vrijzinnig humanisme in de lessen NCZ? En nog, wat vond je verrijkend en inspirerend? Wat kan beter? Laat van je horen! Deel jouw gedacht met ons en ontvang een uniek ‘I LOVE N.-C. zedenleer’ T-shirt.

Stuur ons jouw persoonlijke gedacht naar catherine.voets@demens.nu, of via deze linkof stuur het op naar huisvandeMens Leuven, Tiensevest 40, 3000 Leuven ter attentie van Catherine Voets.

Met jouw persoonlijke mening, verhaal of getuigenis gaan wij een algemeen beeld over het vak NCZ schetsen. Indien je dit wenst, kunnen we jouw mening ook anoniem opnemen.

Dit is een project van IMD Vlaams-Brabant, WLE-Digimores en RIBZ vzw.