Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter RIBZ

Op zijn Raadszitting van woensdag 29 november jl., vond de verkiezing plaats van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter uit de leden van de RIBZ.

Uit de verkiezingen trad Ingeburg Digneffe naar voren als nieuwe voorzitter van de RIBZ.

Hiermee volgt zij de heer em. prof. dr. Raymond Vervliet op, die besliste de fakkel door te geven overeenkomstig zijn voornemen in maart 2014 toen hij op zijn beurt de functie voor een beperkt aantal jaren overnam van huidig ere-voorzitter, de heer Achilles Van Leeuw.

Ingeburg Digneffe, woonachtig te Heusden-Zolder, is relatief nieuw binnen de RIBZ, maar heeft er wel een carrière opzitten als leraar NCZ en vervolgens (tot op heden) als docente Moraalfilosofie (PXL) en Filosofie en medische ethiek (UHasselt).

Sinds 1988 onverminderd actief binnen de georganiseerde vrijzinnig humanistische gemeenschap en dit als bestuurslid en lid van verscheidende socio-culturele, filosofische en levensbeschouwelijke verenigingen.

De heer George Vansweevelt diende als ondervoorzitter ontslag te nemen wegens aanblijvende gezondheidsredenen.  Daarom werd de kandidatuur ook open verklaard voor het ondervoorzitterschap van de RIBZ.

Als ondervoorzitter werd Wim D’hondt met een meerderheid van stemmen verkozen.

Wim D’hondt, wonende te Schilde, is bestuurslid in o.m. HVV, HUJO en tevens stichtend lid en voorzitter van Atheïsme Vlaanderen, een onderafdeling van HVV die een denktank aanbiedt voor atheïsten omtrent de seculiere samenleving en atheïsme als basis van de moraal.

Ingeburg Digneffe als Wim D’hondt weten wat het betekent om als bestuurslid binnen de scholengroepen van het GO!, respectievelijk Scholengroep Midden-Limburg en Invento (Antwerpen) te werken . Als bestuurslid van de laatste scholengroep maakt ondervoorzitter Wim D’hondt ook deel uit van de reflectiegroep Levensbeschouwelijke vakken binnen het GO!

Het bestuur van de RIBZ bedankt uitdrukkelijk Raymond Vervliet en George Vansweevelt van harte, voor hun jarenlange samenwerking, de loyale steun en hun oprecht authentieke betrokkenheid met het vak Niet-Confessionele Zedenleer.