Educatieve spelmaterialen als troeven voor interlevensbeschouwelijke dialoog

Vanuit de lerarenopleidingen NCZ werden 2 bordspelen ontwikkeld om met leerlingen aan de slag te gaan rond interlevensbeschouwelijke dialoog: ‘Collage Kampung’ en ‘Overleven op Overtuigingseiland’.  Dit recent geproduceerd didactisch spelmateriaal werd bedacht in de vakdidactiek wijsbegeerte-moraalwetenschappen van de UGent en in de lerarenopleidingen van HoGent en Artesis-Plantijn. Het werd in productie gebracht door de v.z.w. ‘De Aanstokerij’ met de financiële steun van de deMens.nu en de RIBZ.

Naast inspecteur-adviseur Jan Van Vaek, die het initiatief nam om deze coöperatieve spelen te voltooien en te verspreiden, zou de RIBZ nog twee personen willen bedanken : Jelke Van Bouwel en Gislinde Nollet.

Jelke Van Bouwel vertrok in 2010 met vele creatieve ideeën om een bachelorproef te schrijven in de lerarenopleiding NCZ aan de Hogeschool A.P. Zo werd de voorloper van Collage Kampung destijds uitgedokterd en geknutseld.  Sinds 2014 werkt Jelke als vrijzinnig-humanistisch consulent bij het huisvandeMens in Herentals.

Gislinde Nollet studeerde in 2016 af als lerares NCZ aan Hogent. Haar bachelorproef ging verder met het concept van enthousiaste studenten van de UGent om een ‘eilandspel’ te maken rond ILC’s.  Gislinde keerde het om en schaafde het bij tot het gezelschapsspel ‘Overleven op Overtuigingseiland’. Momenteel werkt ze als NT2-lerares voor volwassenen, maar haar hart klopt nog steeds voor het humanisme en een respectvolle open dialoog tussen personen met verschillende levensbeschouwingen.

Op basis van een utopisch gesitueerde context, bieden beide spelen een coöperatief samenspel om in de school de interlevensbeschouwelijke dialoog aan te gaan en op te bouwen.

Geïnteresseerd? De speldoos bevat 4 exemplaren van elk spel, Collage Kampung (vnl. 1ste graad SO) en Overleven op overtuigingseiland (vnl. 3de graad) en is te spelen met een leerlingengroep tot 32 leerlingen. Vind hier het bestelformulier (maak hiervoor gebruik van je werkingsbudget van de school!).

Lees meer over de theoretische achtergrond en de beweegredenen achter de ontwikkeling en productie van de spelen in het voorstellingsartikel van Jan Van Vaek.