Op herinneringstraining met je directie en meer. Initiatieven van het Fonds Aurore Ruyffelaere

              Maandag 22 oktober 2018 gaat in het BELvue Museum aan het Paleizenplein te Brussel, op initiatief van het Fonds Aurore Ruyffelaere een studiedag door over werken rond burgerschap en herinneringseducatie. Ontdek hier het veelzijdige programma met bijdragen van een aantal deskundigen van de diensten van het departement onderwijs en vorming en uit de verenigingsveld. Op de dag wordt … Lees verder Op herinneringstraining met je directie en meer. Initiatieven van het Fonds Aurore Ruyffelaere

Bericht van de voorzitter n.a.v. de dag van de leerkracht.

Beste collega, Samen zijn jullie met honderden. Samen verzetten jullie bergen werk. Samen werken jullie dagelijks via zin en betekenis aan het welzijn van duizenden kinderen en jongeren. Samen werken jullie aan het zelfstandig oordeelsvermogen, het omgaan met de capaciteiten waarmee de mens begiftigd is, aan de harmonie tussen rede en gevoel. Samen trachten jullie het uiterste van jezelf te geven om zo op een … Lees verder Bericht van de voorzitter n.a.v. de dag van de leerkracht.

Privacy – AVG

Uw privacy is belangrijk voor ons. De RIBZ onderschrijft de nieuwe Europese wetgeving rond bescherming van data (Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG). Daarom bereiden we samen met UVV-deMens.nu, de koepelvereniging van het georganiseerde vrijzinnig humanisme, een privacyverklaring voor die binnenkort op deze website te lezen zal zijn. Deze verklaring zal de afspraken en maatregelen te kennen geven hoe de RIBZ met persoonlijke gegevens omgaat. Dringende vragen kan u ons per … Lees verder Privacy – AVG

Educatieve spelmaterialen als troeven voor interlevensbeschouwelijke dialoog

Vanuit de lerarenopleidingen NCZ werden 2 bordspelen ontwikkeld om met leerlingen aan de slag te gaan rond interlevensbeschouwelijke dialoog: ‘Collage Kampung’ en ‘Overleven op Overtuigingseiland’.  Dit recent geproduceerd didactisch spelmateriaal werd bedacht in de vakdidactiek wijsbegeerte-moraalwetenschappen van de UGent en in de lerarenopleidingen van HoGent en Artesis-Plantijn. Het werd in productie gebracht door de v.z.w. ‘De Aanstokerij’ met de financiële steun van de deMens.nu en de … Lees verder Educatieve spelmaterialen als troeven voor interlevensbeschouwelijke dialoog

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter RIBZ

Op zijn Raadszitting van woensdag 29 november jl., vond de verkiezing plaats van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter uit de leden van de RIBZ. Uit de verkiezingen trad Ingeburg Digneffe naar voren als nieuwe voorzitter van de RIBZ. Hiermee volgt zij de heer em. prof. dr. Raymond Vervliet op, die besliste de fakkel door te geven overeenkomstig zijn voornemen in maart 2014 toen hij op … Lees verder Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter RIBZ

Wissel in inspectiecorps NCZ – Secundair Onderwijs

Als gevolg van de pensionering van de heer Eddy Borms, inspecteur coördinator, tevens inspecteur-adviseur Secundair Onderwijs – Hoger Pedagogisch Onderwijs, vragen wij uw aandacht voor de volgende wijzigingen per 1 september 2017 in het inspectieteam NCZ : de heer Frank Stappaerts, inspecteur-adviseur Secundair Onderwijs, volgt Eddy Borms op als inspecteur coördinator; de heer Jan Van Vaek volgt de heer Frank Stappaerts op als inspecteur-adviseur Secundair … Lees verder Wissel in inspectiecorps NCZ – Secundair Onderwijs

De nieuwe leerplannen NCZ zijn beschikbaar

In opdracht van de RIBZ, werkten de inspectieleden NCZ het afgelopen schooljaar samen rond de vraag : “Hoe kan NCZ een betere bijdrage leveren aan een humaan democratisch burgerschap, naast de begeleiding van de leerling in zijn/haar persoonlijke groei in zin- en betekenisgeving.”

De oefening in samenwerking met de lectoren NCZ mondde uit in een actualisering en een opgekuiste verheldering van de leerplannen NCZ.

De geactualiseerde leerplannen NCZ kunnen op deze locatie van de RIBZ-website geraadpleegd worden.

Een korte toelichting :

Kiezen voor een kritisch, verantwoordelijk burgerschap op basis van humanistische waarden

Met het vak NCZ willen we vanuit de RIBZ de vrijzinnig humanistische waarden uitdragen door ze in de les te behandelen als procesdoelen. Dat wil zeggen dat we de waarden intrinsiek willen maken aan de levensbeschouwelijke beleving van de leerling NCZ, door de waardenvorming te richten op attitudes. Waarden die van een vitaal belang zijn voor het vrijzinnig humanisme, worden in het leerplan verwoord aan de hand van de volgende 5 kernbegrippen : (1) autonomie, (2) betrokkenheid, (3) een humanistische houding, (4) verantwoordelijkheid en (5) zelfrealisatie.

Een emancipatorisch project met 5 procesdoelen en 9 themavelden

Aan de hand van de 5 hogervermelde waarden brengt de leraar een proces op gang waardoor de leerlingen zowel kennis verwerven als vaardigheden en attitudes ontwikkelen. We noemen die waarden daarom procesdoelen. NCZ behelst zo een groeiproces in (1) autonomie, (2) moreel denken, (3) humaniseren, (4) verantwoordelijkheid en (5) zingeving.

De procesdoelen worden aangebracht via leerinhouden, die op hun beurt kunnen worden opgedeeld in de volgende 9 brede themavelden : (1) identiteit, (2) vrijzinnig humanisme, (3) samenleven, democratie en burgerschap, (4) een waaier van levensbeschouwingen : identiteit in dialoog, (5) economie, (6) wetenschap, (7) milieu, (8) kunst en (9) communicatie en media.

Lees verder “De nieuwe leerplannen NCZ zijn beschikbaar”

Niet-Confessionele Zedenleer, een vak met LEF

In de rubriek Spreekgestoelte van de website van het maandblad Knack, verscheen een opiniestuk van de voorzitter van deMens.nu (de roepnaam van de Unie Vrijzinnige Verenigingen, UVV), de heer Sylvain Peeters, met de titel ‘Niet-Confessionele Zedenleer is een vak met LEF’. Het opiniestuk geeft in grote lijnen ook de toespraak weer, die de voorzitter van deMens.nu hield ter gelegenheid van het 45-jarige bestaan van UVV op de … Lees verder Niet-Confessionele Zedenleer, een vak met LEF

Verdergaan met humanistische filosofie en moraal

Heb je reeds een bachelor of master diploma maar wil je graag verder studeren voor leraar niet-confessionele zedenleer voor het secundair onderwijs? Beschik je bijkomend reeds over een pedagogisch getuigschrift (Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid), dan kan in een verkorte opleiding. Surf voor meer info naar : https://www.ucll.be/studeren/verder-studeren/postgraduaat-moraal-en-humanistische-filosofie Nog geen pedagogisch getuigschrift en net de school uit met de levensgrote vraag ‘hoe moet het nu verder’? Ontdek het … Lees verder Verdergaan met humanistische filosofie en moraal

11 vragen & antwoorden over NCZ, LEF en levensbeschouwing in het onderwijs

Naar aanleiding van de mediaberichtgeving over de levensbeschouwelijke vakken en het huidige politieke en maatschappelijke debat, bieden wij u graag enige verduidelijking over de standpunten van de RIBZ inzake LEF en levensbeschouwing in het onderwijs. We doen dit in antwoordvorm op enkele vaak gestelde vragen : Wat is levensbeschouwing en waarom is ze belangrijk? Steunt NCZ op een levensbeschouwing? Is NCZ hetzelfde als LEF? Waarin verschilt de pedagogische aanpak van NCZ … Lees verder 11 vragen & antwoorden over NCZ, LEF en levensbeschouwing in het onderwijs